Praktische verkeersproef

Beste ouders van groep 7,

Op vrijdagochtend 25 mei zullen de kinderen van groep 7 deelnemen aan de praktische verkeersproef in Veghel. Onder de knop downloads kunt u alvast de route vinden zodat u die kunt gaan oefenen met uw kind. Extra informatie over hoe of wat volgt nog.

Wel zijn we nog op zoek naar ouders die op deze ochtend willen ‘posten’ langs de route. We zijn voor onze school op zoek naar 7 hulpouders (1 ouder per 3 deelnemende leerlingen) maar hebben tot op heden nog naar 2 inschrijven. Dus mocht u nog tijd hebben dan horen wij dat graag.

 

Advertenties

Voetbaltoernooi

Beste ouders,

Morgen is het voetbaltoernooi voor groep 8. Aangezien er nog enkele vragen waren bij deze het speelschema. Schema voetbaltoernooi 2018

De kinderen zullen morgen om 12:30 uur, in sporttenue met een wit shirt, van school vertrekken richting de voetbalvelden van Blauw-Geel. Zij zullen dit samen met Wim en Yantra doen die hen gelijk de hele dag zullen coachen en begeleiden.
De eerste wedstrijd zal om 13:15 uur starten en de laatste poule wedstrijden zullen rond 15:30 uur afgelopen zijn. Afhankelijk van de behaalde resultaten zullen zijn ook nog kwart-, halve- en hele finales spelen.  Voor die speeltijden verwijs ik graag naar het speelschema.
Wanneer de kinderen klaar zijn met voetballen mogen zij op eigen gelegenheid naar huis. Willen ze langer blijven, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid.

Wij hopen op een leuke en sportieve middag.

Info ouders groep 8

Route-8 (Centrale Eindtoets)
Op dinsdag 17 april wordt de Eindtoets van Route-8 afgenomen. We bereiden de kinderen hiervoor op school voor. Meer informatie over Route-8 kunt u lezen in de bijgevoegde brief: Informatiebrief voor ouders en verzorgers

Adviezen
Tijdens de oudergesprekken bespraken we met je het advies voor het voortgezet onderwijs voor je kind. Ook kreeg je de aanmeldformulieren mee.
Voor de scholen voor voortgezet onderwijs vullen we een AAK in (advies en aanvullende kenmerken). Dit is met je besproken of aan je uitgedeeld.
Natuurlijk mag je hier zelf een aanvulling op doen. Hiervoor is een speciaal formulier gemaakt: OSO_Opvatting_van_de_ouders. Dit krijg je van ons mee tijdens de oudergesprekken.
Alle papieren neem je mee voor de aanmelding. De data daarvan zijn:

Persoonlijke aanmelding 2018 (zie ook deze site)
Maandag 5 maart tussen 18.30 en 20.30 uur.
Dinsdag 6 maart tussen 18.30 en 20.30 uur.
Woensdag 7 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.
Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel. Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Voor andere scholen zie de websites. Meer informatie over het proces is ook hier te vinden.

Peter, Hanny, Renèsta en Suzanne

Voorlichting HALT

Ieder jaar geeft bureau HALT voorlichting op scholen over verschillende onderwerpen met betrekking tot jeugd en veiligheid.
Binnenkort krijgen de kinderen van groep 7 en 8 een voorlichting over groepsdruk. Dit om ze voor te bereiden op processen die kunnen spelen als kinderen ouder worden en naar het voortgezet onderwijs gaan.
De voorlichting wordt gegeven op donderdag 22 februari onder schooltijd. Meer informatie kun je lezen in deze informatiebrief: Infoblad HALT