Info ouders groep 8

Route-8 (Centrale Eindtoets)
Op dinsdag 17 april wordt de Eindtoets van Route-8 afgenomen. We bereiden de kinderen hiervoor op school voor. Meer informatie over Route-8 kunt u lezen in de bijgevoegde brief: Informatiebrief voor ouders en verzorgers

Adviezen
Tijdens de oudergesprekken bespraken we met je het advies voor het voortgezet onderwijs voor je kind. Ook kreeg je de aanmeldformulieren mee.
Voor de scholen voor voortgezet onderwijs vullen we een AAK in (advies en aanvullende kenmerken). Dit is met je besproken of aan je uitgedeeld.
Natuurlijk mag je hier zelf een aanvulling op doen. Hiervoor is een speciaal formulier gemaakt: OSO_Opvatting_van_de_ouders. Dit krijg je van ons mee tijdens de oudergesprekken.
Alle papieren neem je mee voor de aanmelding. De data daarvan zijn:

Persoonlijke aanmelding 2018 (zie ook deze site)
Maandag 5 maart tussen 18.30 en 20.30 uur.
Dinsdag 6 maart tussen 18.30 en 20.30 uur.
Woensdag 7 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.
Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel. Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Voor andere scholen zie de websites. Meer informatie over het proces is ook hier te vinden.

Peter, Hanny, Renèsta en Suzanne

Advertenties

Voorlichting HALT

Ieder jaar geeft bureau HALT voorlichting op scholen over verschillende onderwerpen met betrekking tot jeugd en veiligheid.
Binnenkort krijgen de kinderen van groep 7 en 8 een voorlichting over groepsdruk. Dit om ze voor te bereiden op processen die kunnen spelen als kinderen ouder worden en naar het voortgezet onderwijs gaan.
De voorlichting wordt gegeven op donderdag 22 februari onder schooltijd. Meer informatie kun je lezen in deze informatiebrief: Infoblad HALT

Stamgroepouders

Waarom stamgroepouders?
De Ieme is een leef-werkgemeenschap en de betrokkenheid van ouders hierbij is heel belangrijk. Vandaar dat we sinds kort in de bovenbouw stamgroepouders hebben. We hopen zo meer ouders bij ons onderwijs te betrekken en tegelijkertijd de afstand tussen ouders en school verder te verkleinen.

Hun rol
Een paar keer per jaar is er overleg met de leerkrachten en de stamgroepouders. We bespreken het jaarprogramma en kijken waar en hoe ouders kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben stamgroepouders een belangrijke rol in de communicatie naar ouders, in de organisatie van verschillende activiteiten en kunnen ze voor ieder een aanspreekpunt zijn.

Onze stamgroepouders zijn
Hans Melis (vader van Jurre en Hanna)
Monique Musters (moeder van Lana, Janne en Guusje)
Hanneke van Bakel (moeder Jade en Finn)

Wat kun je van ze verwachten?
De stamgroepouders spreken ouders aan voor hulp bij verschillende activiteiten. Ze beheren hiervoor een app waarin bijvoorbeeld een oproep gedaan kan worden voor vervoer.
De stamgroepouders helpen bij de aankleding van de bovenbouwunit bij bepaalde projecten.
Natuurlijk zijn ideeën welkom, dus zou je als ouder je expertise willen delen, of heb je materialen die we kunnen gebruiken, dan kun je hiervoor ook de stamgroepouders aanspreken.